[1]
Hà, M.T., Nguyễn , B.N., Dương, H. Ân, Nguyễn , N.P., Ngô, T.T.H., Nguyễn , T.H.T., Trần, T.T.H., Nguyễn , Đình D., Cáp, V.N. và Đặng, H.A. 2023. STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 91 - 98.