[1]
Naoko, N. 2021. THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 11 2021), 111 - 122.