[1]
Bùi, M.H., Lê, T.L., Nguyễn , N.C., Nguyễn , T.B., Lưu, T. Đoàn, Lê, D.C., Giao, T.V., Ngô, T.L.L., Hoàng , T.H.X., Nguyễn , Đức T., Nguyễn , T.A., Nguyễn , Đức D., Nguyễn , V.D., Trần, V. Đức, Nguyễn , H.Q., Nguyen, A. và Nguyễn , H.P. 2023. XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 165 - 184.