(1)
Hà, M. T.; Nguyễn , B. N.; Dương, H. Ân; Nguyễn , N. P.; Ngô, T. T. H.; Nguyễn , T. H. T.; Trần, T. T. H.; Nguyễn , Đình D.; Cáp, V. N.; Đặng, H. A. STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020. JSTLU-A 2023, 91 - 98.