(1)
Lê, V. Ất. NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HỌC QUA HOÀNG LÊ CẢNH HƯNG BẢN ĐỒ. JSTLU-A 2023, 136 - 143.