(1)
Trần, H. T. D. N.; Nguyễn , T. B. T. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. JSTLU-A 2023, 195 - 204.