(1)
Phạm, V. K.; Nguyễn , T. T. SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. JSTLU-A 2023, 15 - 27.