1.
Trương VD, Phạm TH, Nguyễn TT. THANH TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DIỆN ĐA TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG TRONG 6 THÁNG, NĂM 2020. JSTLU-A. 2023;(1):74 - 81. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/12