1.
Đào XV, Bùi HN, Bùi TMT, Nguyễn Đức T. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. JSTLU-A. 2023;(1):82 - 90. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/13