Trương, V. D., Phạm, T. H., & Nguyễn , T. T. (2023). THANH TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DIỆN ĐA TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG TRONG 6 THÁNG, NĂM 2020. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 74 - 81. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/12