Lê, V. Ất. (2023). NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HỌC QUA HOÀNG LÊ CẢNH HƯNG BẢN ĐỒ. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 136 - 143. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/19