Phạm, V. K., & Nguyễn , T. T. (2023). SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 15 - 27. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/7