TRƯƠNG, V. D.; PHẠM, T. H.; NGUYỄN , T. T. THANH TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DIỆN ĐA TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG TRONG 6 THÁNG, NĂM 2020. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 74 - 81, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/12. Acesso em: 25 tháng 4. 2024.