ĐÀO, X. V.; BÙI, H. N.; BÙI, T. M. T.; NGUYỄN , Đức T. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 82 - 90, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/13. Acesso em: 25 tháng 4. 2024.