HÀ, M. T.; NGUYỄN , B. N.; DƯƠNG, H. Ân; NGUYỄN , N. P.; NGÔ, T. T. H.; NGUYỄN , T. H. T.; TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN , Đình D.; CÁP, V. N.; ĐẶNG, H. A. STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 91 - 98, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/14. Acesso em: 25 tháng 4. 2024.