LÊ, V. Ất. NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HỌC QUA HOÀNG LÊ CẢNH HƯNG BẢN ĐỒ. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 136 - 143, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/19. Acesso em: 25 tháng 4. 2024.