HÀ, H. K.; NGUYỄN , T. H. C.; NGUYỄN , T. T. M.; MAI , T. N.; NGÔ, T. T. N. TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN “FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS” (FAB). Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 144 - 164, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/20. Acesso em: 25 tháng 4. 2024.