BÙI, M. H.; LÊ, T. L.; NGUYỄN , N. C.; NGUYỄN , T. B.; LƯU, T. Đoàn; LÊ, D. C.; GIAO, T. V.; NGÔ, T. L. L.; HOÀNG , T. H. X.; NGUYỄN , Đức T.; NGUYỄN , T. A.; NGUYỄN , Đức D.; NGUYỄN , V. D.; TRẦN, V. Đức; NGUYỄN , H. Q.; NGUYEN, A.; NGUYỄN , H. P. XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 165 - 184, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/21. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.