TRẦN, H. T. D. N.; NGUYỄN , T. B. T. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 195 - 204, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/23. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.