PHẠM, V. K.; NGUYỄN , T. T. SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 15 - 27, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/7. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.