Đào, Xuân Vinh, Hoài Nam Bùi, Thị Minh Thúy Bùi, và Đức Trọng Nguyễn. 2023. “THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):82 - 90. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/13.