Hà, Minh Trang, Bạch Ngọc Nguyễn, Hoàng Ân Dương, Ngọc Phương Nguyễn, Thị Thu Hiền Ngô, Thị Huyền Trang Nguyễn, Thị Thanh Huệ Trần, Đình Dũng Nguyễn, Văn Ninh Cáp, và Hồng Anh Đặng. 2023. “STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):91 - 98. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/14.