Lê, Văn Ất. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HỌC QUA HOÀNG LÊ CẢNH HƯNG BẢN ĐỒ”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):136 -43. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/19.