Bùi, Mỹ Hạnh, Tuấn Linh Lê, Ngọc Cương Nguyễn, Thanh Bình Nguyễn, Tiến Đoàn Lưu, Duy Chung Lê, Tất Vũ Giao, Thị Ly Ly Ngô, Thị Hồng Xuyến Hoàng, Đức Thắng Nguyễn, Tú Anh Nguyễn, Đức Dân Nguyễn, Việt Dũng Nguyễn, Vĩnh Đức Trần, Hồng Quang Nguyễn, Anh Nguyen, và Hoàng Phương Nguyễn. 2023. “XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):165 -84. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/21.