Trần, Hoàng Thị Diễm Ngọc, và Thị Bùi Thành Nguyễn. 2023. “MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):195 - 204. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/23.