Phạm, Văn Khánh, và Thành Trung Nguyễn. 2023. “SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):15-27. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/7.