Trương, V. D., Phạm, T. H. và Nguyễn , T. T. (2023) “THANH TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DIỆN ĐA TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG TRONG 6 THÁNG, NĂM 2020”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 74 - 81. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/12 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).