Hà, M. T., Nguyễn , B. N., Dương, H. Ân, Nguyễn , N. P., Ngô, T. T. H., Nguyễn , T. H. T., Trần, T. T. H., Nguyễn , Đình D., Cáp, V. N. và Đặng, H. A. (2023) “STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 91 - 98. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/14 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).