Lê, V. Ất (2023) “NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HỌC QUA HOÀNG LÊ CẢNH HƯNG BẢN ĐỒ”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 136 - 143. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/19 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).