Phạm, V. K. và Nguyễn , T. T. (2023) “SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 15 - 27. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/7 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).