[1]
V. D. Trương, T. H. Phạm, và T. T. Nguyễn, “THANH TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DIỆN ĐA TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG TRONG 6 THÁNG, NĂM 2020”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 74 - 81, tháng 2 2023.