[1]
M. T. Hà, “STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 91 - 98, tháng 2 2023.