[1]
V. K. Phạm và T. T. Nguyễn, “SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 15 - 27, tháng 2 2023.