Hà, M. T., B. N. Nguyễn, H. Ân Dương, N. P. Nguyễn, T. T. H. Ngô, T. H. T. Nguyễn, T. T. H. Trần, Đình D. Nguyễn, V. N. Cáp, và H. A. Đặng. “STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 91 -98, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/14.