Bùi, M. H., T. L. Lê, N. C. Nguyễn, T. B. Nguyễn, T. Đoàn Lưu, D. C. Lê, T. V. Giao, T. L. L. Ngô, T. H. X. Hoàng, Đức T. Nguyễn, T. A. Nguyễn, Đức D. Nguyễn, V. D. Nguyễn, V. Đức Trần, H. Q. Nguyễn, A. Nguyen, và H. P. Nguyễn. “XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 165 -84, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/21.