Naoko, Nabeta. “THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH”. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, no. 1 (Tháng Mười-Một 30, 2021): 111 - 122. Truy cập Tháng Tư 25, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/17.