1.
Nguyễn DT. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 25 Tháng Tư 2024];(1):61 - 73. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/10