1.
Nguyễn TP. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];(1):33 - 46. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/11