1.
Đào XV, Bùi HN, Bùi TMT, Nguyễn Đức T. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];(1):82 - 90. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/13