1.
Hà MT, Nguyễn BN, Dương H Ân, Nguyễn NP, Ngô TTH, Nguyễn THT, Trần TTH, Nguyễn Đình D, Cáp VN, Đặng HA. STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 25 Tháng Tư 2024];(1):91 - 98. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/14