1.
Nguyễn TNM, Hà TH, Trương VD. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐAU TỚI SINH HOẠT VÀ CHĂM SÓC CON CỦA SẢN PHỤ TẠI KHOA SẢN THƯỜNG, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 25 Tháng Tư 2024];(1):99 - 103. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/15