1.
Dương VT, Nguyễn THT, Nguyễn MT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. JSTLU-A [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 25 Tháng Tư 2024];(1):104 - 110. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/16