1.
Naoko N. THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH. JSTLU-A [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 25 Tháng Tư 2024];(1):111 - 22. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/17