1.
Nguyễn TO. TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];(1):123 - 15. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18