1.
Hà HK, Nguyễn THC, Nguyễn TTM, Mai TN, Ngô TTN. TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN “FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS” (FAB). JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(1):144 - 164. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/20