1.
Bùi MH, Lê TL, Nguyễn NC, Nguyễn TB, Lưu T Đoàn, Lê DC, Giao TV, Ngô TLL, Hoàng THX, Nguyễn Đức T, Nguyễn TA, Nguyễn Đức D, Nguyễn VD, Trần V Đức, Nguyễn HQ, Nguyen A, Nguyễn HP. XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];(1):165 - 184. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/21