1.
Trần HTDN, Nguyễn TBT. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 25 Tháng Tư 2024];(1):195 - 204. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/23