1.
Trương NH. HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ. JSTLU-A [Internet]. 20 Tháng Hai 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(1):1 - 14. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/6