1.
Phạm VK, Nguyễn TT. SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. JSTLU-A [Internet]. 20 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];(1):15 - 27. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/7