1.
Nguyễn TVN, Trần Đình T, Trần VV, Nguyễn TT, Lê TT. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];(1):28 - 32. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8